Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih zdarma
Přístup na Internet zdarma
MVK  50 Kč
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek zdarma
dospělí zdarma
děti a důchodci zdarma
držitelé ZTP zdarma
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka   10 Kč
2. upomínka  20 Kč
3. upomínka  50 Kč
Upomínací dopis 100 Kč

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.