O knihovně

  V roce 1873 byl v Čelechovicích na Hané založen čtenářský spolek Rostislav, který se v roce 1905 změnil na odbor Národní jednoty. V prosinci 1909 převzala obec od bývalého spolku Rostislav se souhlasem Národní jednoty knihovnu s tím, že ji bude spravovat a poskytovat pro ni potřebné prostory. Od té doby došlo k mnoha organizačním změnám a stěhování knihovny.

V současnosti je knihovna umístěna v nové školní budově a je pravidelně otevřena pro veřejnost. V knihovně je k dispozici 3.878 svazků.

  

 

   Knihovna měla v roce 2010 celkem 4563 svazků v knihovním fondu. Z toho bylo beletrie 3548 svazků a naučné literatury 1015 svazků. Registrovaných čtenářů bylo v roce 2010  152, z toho 92 dětí do 15 let. V tomto roce se konalo slavnostní předávání čtenářských průkazů našim prvňáčkům. Akce se uskutečnila v říjnu u příležitosti týdne knihoven. Pasování prvňáčků za čtenáře knihovny se koná od roku 2006 za spolupráce knihovny a kulturní a sociální komise. Děti si prohlédly knihovnu, nové dětské knihy a p.Fajmonová dětem přečetla pohádku. Tyto akce mají velký vliv na počet nových členů knihovny z řad dětí, ale i jejich rodičů i prarodičů. Většina dětí se těší na další návštěvu knihovny.

   Velký zájem návštěvníků knihovny byl i o internet. Celkem této možnosti bylo využito v 578  případech. V knihovně je k dispozici pro veřejnost v tomto roce pouze 1 počítač. Dále se v tomto roce konala individuální výuka počítačové gramotnosti pro seniory. Této možnosti ovšem využili pouze 2 občané, z toho jeden se stal pravidelným uživatelem internetu.

 

 

     V roce 2011 přibylo v naší knihovně 721 svazků a 69 bylo vyřazeno.  Velký nárůst svazků pocházelo z toho, že naše knihovna dostala darem knihovní fond rušené podnikové knihovny Oděvního podniku Prostějov. Celkem se jednalo přibližně o 5 000 ks svazků, které budou postupně zařazovány do našeho knižního fondu v následujících rocích. Knihovna nyní čítá 5215 svazků, z toho 3993 beletrie a 1222 svazků naučné literatury. Počet výpůjček za celý rok činil 1873. Počet návštěvníků využívající internet se zvýšil na 631 návštěvníků.

    V tomto roce se již nekonalo slavnostní pasování prvňáčků a to z časových důvodů. Toto se projevilo v následujícím období i na úbytku čtenářů.  

 

 

     Velký zájem o internet a zkvalitnění služeb pro registrované členy knihovny i pro návštěvníky vedl k tomu, že na návrh knihovnice, zastupitelstvo obce souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury a zapracovalo do rozpočtu na rok 2012 částku 15 000,- Kč, což je 1/3 nákladů  státních prostředků na realizaci projektu. Zpracování žádosti podložené kvalitními podklady vedla k tomu, že nám byla dotace ve výši 30 000,- Kč poskytnuta. Že byl projekt opravdu zpracován  svědomitě a dobře svědčí i to, že jsme již podruhé dostali dotace pro knihovnu od Ministerstva kultury. Při zpracování podkladů k žádosti o dotaci nám byla nápomocna i MK Prostějov oddělení regionálních funkcí.

    Dotace byla určena na koupi 2 ks NB, nové tiskárny, LC monitoru.  Projekt byl realizován přes prázdniny tak, aby již na začátku nového školního roku byly počítače k dispozici návštěvníkům knihovny. Uživatelé internetu mají k dispozici celkem 3 počítače.

    V roce 2012 přibylo celkem 780 svazků, především z darů a tak knihovna měla celkem 5995 svazků, z toho 4684 svazků beletrie, 1311 svazků naučné literatury. Počet výpůjček klesl na 1691 a registrovaných uživatelů bylo 121. V závěru roku byla zakoupena licence na katalog ON-LINE a tak mají nejen čtenáři a návštěvníci naší knihovny, ale i všichni, kteří mají zájem zjistit jaký je náš knižní fond, možnost přes katalog nahlédnout do naší knihovny.

 

 

    V roce 2013 pokračovalo vkládání knižního fondu do knihovního systému CLAVIUS a do konce roku 2013 bylo vloženo 3765 svazků a to převážně beletrie. Proběhlo individuální školení „ Jak pracovat s ON-LINE katalogem.“ V závěru roku 2013 byl vyřazen počítač, který byl v knihovně od roku 2005 a již byl morálně zastaralý. Počet počítačů a tím i přístupů na internet pro veřejnost v důsledku toho klesl na 2 ks.

   V roce 2013 navštívilo knihovnu celkem 1937 čtenářů a návštěvníků, knihovní fond obsahoval 6068 svazků, z toho 4742 svazků beletrie a 1326 svazků naučné literatury. Dále byly v tomto roce spuštěny nové webové stránky, které běží na vlastním serveru a který umožňuje nahlížení do ON-LINE katalogu.  Knihovny mají i v dnešní internetové době své nezastupitelné místo. Nejsou zdaleka jen o půjčování knih, jak si mnozí myslí. V knihovnách se lze dostat k řadě dalších často jinak nedostupných zajímavých informačních zdrojů, v dnešní době tedy především online odborných databází všech druhů a zaměření. České knihovnictví navíc patří i ve světovém srovnání k těm velmi kvalitně rozvinutým. Instalace nového programu  přináší možnost čtenářům navštěvovat knihovnu po internetu i z domu. Služba je bezplatná. Přes on-line katalog, po kliknutí na odkaz se dostanete do katalogu knih naší knihovny. Můžete pak hledat knihy podle autora, názvu, nebo klíčových slov z nabídky knih stálého fondu naší knihovny. Po kliknutí na název knihy zjistíte také to, zda je požadovaná kniha volná k půjčení, kolik svazků daného titulů se v knihovně nachází. V případě, že je vypůjčená si ji můžete zarezervovat. Volnou knihu rezervovat nelze.

      ON-LINE  katalog umožňuje čtenářům, v případě, že se hledaný titul v naší knihovně nenachází, využít meziknihovní výpůjční systém MVS. Čtenář tak zjistí, která knihovna hledaný svazek má ve svém fondu. MVS je v současné době jediná služba knihovny, která je zpoplatněna a to částkou 50,- Kč.

 

 

    V roce 2014 budou pokračovat individuální kurzy, jak pracovat a využívat ON-LINE katalog. V jednom kurzu budou vždy 2 účastníci, což je limitováno počtem počítačů. Svůj požadavek na zařazení do kurzu můžete hlásit přímo v knihovně.

 

               
               

 

 

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Vychutnejte si také klid pro čtení.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

 

Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!


 

Rok 2014

 

   V roce 2014 probíhalo další vkládání knižního fondu do katalogu ON-Line . Nyní mají čtenáři a návštěvníci katalogu možnost vyhledávat  ve více než v 4 913 svazků , z toho přímo náš knižní fond činí  4 165 svazků ( katalogizovaných) a 748 svazků z VF ( tedy svazků zapůjčených z regionálních funkcí z Prostějova).

   Za sledované období je však celkový počet svazků 6 554 jednotek. Z toho 1381 jednotek naučné a 5173 beletrie. Meziroční přírůstek je 737 jednotek a 251  svazků bylo vyřazeno. Knihovna byla obohacena o nové knihy v hodnotě 7 500,- Kč.  V souvislosti s katalogizací je každá kniha opatřena čárovým kódem a  podle stavu je kniha i přebalená.

   I nadále probíhala individuální výuka práce s ON-Line katalogem. Rovněž měli návštěvníci knihovny  možnost využívat 2 počítače připojené k internetu a tiskárnu. Meziknihovní výpůjční systém nebyl využit.